06-11495043 info@heartlinq.nl

Over ons

Het bestuur

Het team

Onze vrijwilligers werken vanuit het hart. Dit geldt voor de columnisten, technici, designers, evenementen medewerkers en andere betrokkenen binnen HeartLinQ. Het team bestaat momenteel uit: