06-11495043 info@heartlinq.nl

Met VoedselKracht geven we niet alleen voedsel een tweede leven, maar creëren we ook een krachtige gemeenschap die zich inzet voor duurzaamheid en het welzijn van mensen. Ons project brengt mensen samen om voedselverspilling te bestrijden en de honger te verminderen.

We werken samen met lokale organisaties en bedrijven om voedsel te verzamelen dat anders weggegooid zou worden. Dit voedsel wordt vervolgens verspreid onder mensen die het het hardst kunnen gebruiken. Hierbij zorgen we voor een zo breed mogelijke verspreiding, zodat iedereen de kans krijgt om te profiteren van ons initiatief.

Met VoedselKracht streven we niet alleen naar het bestrijden van voedselverspilling, maar ook naar het versterken van gemeenschappen. We zetten ons in voor een duurzamere wereld en een betere toekomst voor iedereen. Doe ook mee en word deel van de VoedselKracht gemeenschap!